Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ (2013 - 2018) của Công đoàn trường Đại học Tài chính - Marketing

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, căn cứ Kế hoạch số 78/KH-LĐLĐ ngày 02/11/2015 của BTV Liên đoàn Lao động Thành phố về việc tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố HCM lần thứ X.

Được sự chấp thuận của Liên đoàn LĐTP, Đảng ủy Trường, ngày 16/01/2016 Công đoàn Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng nhiệm kỳ IX (2013 – 2018) nhằm sơ kết, đánh giá hoạt động Công đoàn giai đoạn 2013 – 2015, từ đó bổ sung phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn đến hết nhiệm kỳ IX, bên cạnh đó kiện toàn BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ IX.Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, căn cứ Kế hoạch số 78/KH-LĐLĐ ngày 02/11/2015 của BTV Liên đoàn Lao động Thành phố về việc tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố HCM lần thứ X.

 

Được sự chấp thuận của Liên đoàn LĐTP, Đảng ủy Trường, ngày 16/01/2016 Công đoàn Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng nhiệm kỳ IX (2013 – 2018) nhằm sơ kết, đánh giá hoạt động Công đoàn giai đoạn 2013 – 2015, từ đó bổ sung phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn đến hết nhiệm kỳ IX, bên cạnh đó kiện toàn BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ IX.

Về dự với Hội nghị có đồng chí Trình Thị Cẩm Hà- Phó Ban Cán sự Giáo dục Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Nguyễn Chúc Mừng phó ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Hứa Minh Tuấn Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Tài chính - Marketing cùng các Ủy viên Ban chấp hành Công Đoàn, Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, Tổ trưởng các tổ Công đoàn thuộc trường và các công đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015.

Mở đầu Hội nghị đồng Chí Phạm Lê Quang – Chủ tịch Công đoàn trường đã Báo cáo tóm tắt sơ kết hoạt động Công đoàn nửa nhiệm kỳ IX và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2018.

BCH Công đoàn có kế hoạch cũng như chương trình hoạt động cụ thể từ đầu năm để khuyến khích các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận thực hiện tốt các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động cũng như thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội IX đề ra.

Nội bộ có truyền thống đoàn kết, có ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần tương trợ, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và công tác.

Hoạt động Công đoàn, quan hệ phối hợp công tác giữa Công đoàn với chuyên môn và đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả. Uy tín và ảnh hưởng của tổ chức Công đoàn được củng cố và phát huy.

Tiếp theo là đồng chí Đặng Thị Ngọc Lan – Trưởng ban Tài chính Công đoàn đã báo cáo tài chính của công đoàn trong 2 năm 2014 - 2015, Công đoàn trường đã có những hoạt động nhằm tạo nguồn để tăng nguồn thu cho Công đoàn trường như: Cho thuê bãi xe, thuê mặt bằng căn tin, từ các nhà tài trợ và từ đóng góp của các Công đoàn viên ...

Bên Cạnh đó đồng chí Văn Đức Long – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cũng đã báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn nửa nhiệm kỳ IX và đồng chí Nguyễn Ngọc Tân – Phó Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các Tổ công đoàn và đưa ra hướng giải quyết.

Hội nghị đã lắng nghe bài Tham luận đến từ tổ Công đoàn Khoa Thẩm định giá và Kinh doanh Bất động sản về Tổ chức khóa học trang điểm ngắn hạn cho các nữ Công đoàn viên UFM. Bên cạnh việc làm đẹp thì Công đoàn Bộ phận Khoa Cơ bản cũng đóng góp bài tham luận để chăm sóc sức khỏe cho các Công đoàn viên đó là “ Đề xuất hoạt động thể thao Yoga” tại trường Đại học Tài chính – Marketing.

Đồng chí Trình Thị Cẩm Hà – Phó trưởng ban Cán sự Giáo dục LĐLĐ Thành phố đã trao giấy khen cho Đồng chí Phạm Lê Quang – Chủ tịch Công đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2014-2015.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Lan – Ủy viên Ban thường vụ đã đọc Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc của Công đoàn Trường Đại học Tài chính – Marketing gồm 35 cá nhân và 12 tập thể.

Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, trong những năm tới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công đoàn cấp trên và sự phối hợp tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, các đơn vị trong Trường, các đoàn thể quần chúng, sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, đoàn viên công đoàn giàu trí tuệ, tâm huyết, hết lòng vì sự nghiệp chung, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2018 đề ra, góp phần xây dựng thương hiệu trường Đại học Tài chính – Marketing ngày càng phát triển và vững mạnh.

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

 

Tin liên quan