Địa chỉ

2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại

3872 6789 ext 254