KẾ HOẠCH ĐỒNG DIỄN THỂ DỤC GIỮA GIỜ  
Về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-Ttg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ  
KẾ HOẠCH HỌP MẶT CUỐI NĂM  
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI V/V NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG XỬ SƯ PHẠM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019  
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ GD - ĐT 2019  
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ 3/2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ 4/2019  
KẾ HOẠCH  
KẾ HOẠCH XÉT HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH NĂM HỌC 2018 - 2019  
KẾ HOẠCH THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2019)