KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT DO BAN DÂN VẬN VÀ BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁT ĐỘNG  
KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2023  
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2020  
KẾ HOẠCH ĐỒNG DIỄN THỂ DỤC GIỮA GIỜ  
Về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-Ttg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ  
KẾ HOẠCH HỌP MẶT CUỐI NĂM  
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI V/V NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG XỬ SƯ PHẠM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019  
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ GD - ĐT 2019