Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  
KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC  
KỶ NIỆM 114 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ  
KỶ NIỆM 47 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG  
KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM & QUỐC KHÁNH 2/9  
  • 18/08/2023
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn Trường

KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM & QUỐC KHÁNH 2/9

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC  
KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/05/1890 - 19/05/2023)  
KỶ NIỆM 69 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ  
  • 07/05/2023
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn Trường

KỶ NIỆM 69 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NĂM 2023  
  • 04/05/2023
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn Trường

HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NĂM 2023

137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG  
  • 01/05/2023
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn Trường

137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG