HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO COVID - 19 TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ KÝ TÚC XÁ  
HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA GÂY RA  
PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA GÂY RA  
THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA  
THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA  
THÔNG BÁO V/V HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA  
THÔNG BÁO V/V PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA  
THÔNG BÁO V/V NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA  
THÔNG BÁO V/V THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THAM QUAN, NGHỈ DƯỠNG KHÔNG TẬP TRUNG (BỔ SUNG)